Základná škola s materskou školou Šarišské Jastrabie

Základná škola s materskou školou Šarišské Jastrabie

Šarišské Jastrabie 270
06548 Šarišské Jastrabie
IČO: 37872923

Informácie o inštitúcii Základná škola s materskou školou Šarišské Jastrabie

 

História školy

 

Školský rok 1956/57 bol významným rokom, lebo práve vtedy bola daná do prevádzky Osemročná stredná škola v Šarišskom Jastrabí s vyučovacím jazykom ukrajinským, čo bolo pre žiakov 6. - 8. ročníka  a ich rodičov veľkou úľavou. Skončila sa im každodenná cesta za vzdelaním do 8 km vzdialenej obce Orlov. V školskom roku 1961/62 sa začalo vyučovanie v novej školskej budove a už s vyučovacím jazykom slovenským.

Od septembra 1967 navštevujú 5. - 9. ročník na našej škole aj žiaci z Vislanky a Ďurkovej a o rok neskôr k ním pribudli aj žiaci z Kyjova.

Z plánovaných troch etáp výstavby školy bola realizovaná len prvá. Ďalšie dve, v ktorých mala byť postavená telocvičňa a šatňa sa už nerealizovali. Pomohli sme si sami, v spolupráci s ObÚ a PD, ktorí nám poskytli pracovné sily a menšiu finančnú pomoc. Prezúvareň sme si vytvorili prehradením vstupnej časti a keďže sme nútení cvičiť na chodbe, upravili sme ju na telocvičňu. Sponzorsky sa nám podarilo namontovať dve hrazdy a päť ks rebrín. Dva nové kabinety sme získali zmenšením horných chodieb, pomocou hliníkovej konštrukcie a skla. Špeciálnu učebňu, ktorá nebola zriadená a preto sa ani nevyužívala, sme rozdelili na dve triedy.

Dnes sme jedna z menších plneorganizovaných škôl, ležiaca na hranici ľubovnianskeho a sabinovského okresu.

Od 1.4.2002 sme školou s právnou subjektivitou.
Od 1.7.2002 bola ku Základnej škole pričlenená Materská škola v Šarišskom Jastrabí.

 

Krúžky

 

Biblický

Božie deti

Bystrohlav

Folklórny súbor

Futbalový krúžok

Krúžok tvorivosti

Ľudové tradície

Merikle

Múdre sovičky

Natura

Nemecky hravo

Počítačová grafika

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

Mgr. Emil Rešetár -riaditeľ

zssjastrabie @ stonline . sk


Kde nás nájdete?

Zobrazit